Hakkımızda

Hakkımızda

MAKİM

MAKİM'in amacı;

 1-   Firmalar arasında beraberlik, dayanışma, bilgi alışverişi ve yardımlaşmayı sağlamak.

2-   Üyelerin mesleki sorunlarına çözüm aramak, haklarını korumak ve savunmak.

3-   Üyelere mesleki ve teknik konularda danışmanlık yapmak.

4-   Üretimde ulusal ve uluslararası norm ve standartları araştırmak.

5-   Üretimi yaygınlaştırıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmak.

6-   Ulusal ve uluslararası fuar,konferans, tanıtım toplantılarına katılmak.

7-   İktisadi işletme kurarak KOSGEB, TUBİTAK, Kalkınma Ajansları destekleri ve çerçevesinde faaliyet alanı ile ilgili olarak ticari etkinliği arttırmak.

8-   Eğitici ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

9-   Üniversitelerde kurulacak teknoparkların yapımı ve oluşumunda destekleyici faaliyette bulunmak.

10- Toplu alımlarla üretim maliyetlerini düşürmektir.